конспект лекций, вопросы к экзамену

Класифікація та характеристика балансових бухгалтерських рахунків: постійних, тимчасових, контрарних, доповнюючих.

Постійні балансові рахунки призначені для обліку обєктів у розрізі елементів балансу(активи,зобов’язання,капітал).Вони відображають стан економічних ресурсів і джерел їх фінансування.Постійні рах. відкриваються на дату реєстрації банку і діють упродовж усього періоду діяльності банку.За залишками цих рах. і складається баланс.

Тимчасові бухг. рахунки призначені для обліку доходів і витрат за звітний період.Термін існування цих рах. обмежений у часі рамками звітного року.Бухг. рах. за видами доходів і витрат підлягають відкриттю у 1 роб.день зв. року(1 січня) і підлягають закриттю в його останній роб. день зв.року(31 грудня) з метою розрах. фін.результату зв.року.

Контрарні рахунки поділяють на контрактивні та контрпасивні.

Контрактивні рах. призначені для регулювання оцінки окремих видів активів.Контракт.рах. відкривається  до конкретного постійного активного рах. і є за структурою пасивним.Тобто,контрактивний рах. може існувати тільки у парі з постійним активним рах.До контрактивних рах. належать наприклад: «Знос ОЗ».

Контрпасивні рахунки призначені для уточнення оцінуи окремих сум зобовязань, а також джерел капіталу власників, тому самі є за характером активні. Дебетове сальдо  конрапсивного рахунку показує суму на яку має бути зменшена оцінка заборгованості або джерел власного капіталу, відбита за постійним балансовим рахунком. Прикладами контрпасивних рахунків є:»Неспалачений статутний капітал»,»Неамортизований дисконт за цінними паперами власного  боргу, емітентом банком».

Доповнюючі рахунки завжди збільшують оцінку постійного балансового рахунку. Якщо постійний рахунок буде активний, то додатковий також буде активним і матиме дебетове сальдо.

 

01.12.2014; 21:43
просмотров: 962