конспект лекций, вопросы к экзамену

Природа та сутність фінансів

Фінанси – сукупність ек. відносин, які пов’язані з формуванням, розподілом і використанням фондів грошових коштів у процесі розподілу та перерозподілу ВВП та НД.

Фінанси виникають лише не стадії розподілу.

Об’єкт: ВВП (ВНП)

Суб’єкт: держава, ЮО, ФО

Передумови виникнення:

  1. Існування держави
  2. Виникнення грошей
  3. Розвиток товарно-грошових відносин
  4. Розподіл суспільства на класи
  5. Три великих розподіли праці

Ознаки фінансів:

  1. Грошовий характер фін відносин
  2. Фін відносини спричинені фактом наявності держави як органу управління
  3. Фін відносини мають розподільчий характер
  4. Пов’язані з розподілом і перерозподілом частини національного валового продукту.

Функції фінансів

Розподільча ф-я пов’язана з розподілом і перерозподілом ВВП і нац. доходу, в результаті чого формуються централізовані та децентралізовані грошові фонди держави, підприємств, установ та організацій і населення.

Розподільча ф-я охоплює первинний розподіл НД, перерозподіл НД та вторинний розподіл НД.

На стадії первинного розподілу утворюються первинні доходи, на стадії первинного розподілу формуються доходи юр та фіз. ос, що безпосередньо стосуються створення ВВП. На стадії перерозподілу утворюються фонди грошових коштів, а на стадії вторинного розподілу відбувається розподіл фондів грошових коштів, в результаті чого утворюються вторинні доходи.

Перерозподіл НД обумовлений: необхідністю перерозподілу коштів між виробничою та невиробничою сферами; необхідністю міжгалузевого та територіального перерозподілу коштів в інтересах найбільш ефективного та раціонального використання доходів та накопичень; необхідністю перерозподілу коштів між різними соціальними верствами населення.

Регулююча ф-я фінансів пов’язана із втручанням держави у процеси відтворення (податки, держ. видатки, кредит)

Контролююча ф-я фінансів виявляється в контролі за розподілом ВВП по відповідних фондах і витрачанням коштів цих фондів за їх цільовим призначенням. 

12.03.2015; 05:00
просмотров: 1903