конспект лекций, вопросы к экзамену

Фінансові ресурси

Фінансові ресурси – сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні держави, ЮО та ФО.

Фінансові ресурси поділяються на централізовані та децентралізовані. Централізовані – фінансові ресурси, які формуються на рівні держави, а також адм.-терит. одиниць. Децентралізовані – фінансові ресурси, які формуються ЮО та ФО.

Фін ресурси держави:

 • Податки
 • Відрахування в державні цільові фонди
 • Доходи від проведення приватизації об’єктів держ. власності
 • Держ. кредити, позики
 • емісія грошей
 • доходи від продажі та здачі в аренду держ. майна
 • доходи від інвестиційної Д
 • доходи від зовнішньоекономічної Д

Фін. ресурси ЮО:

 • статутний капітал
 • доходи від основної Д
 • кредити, позики
 • дивіденди від цінний паперів
 • продаж та здача в аренду власного майна
 • доходи від ін вест. Д

Фін. ресурси ФО:

 • з/п, премія
 • пенсії, стипендії, аліменти
 • доходи від підпр. Д
 • кредити, позики
 • продаж, здача в аренду власного майна
 • страхові виплати
 • соціальна допомога

доходи від підсобних господарств.

12.03.2015; 17:00
просмотров: 555