конспект лекций, вопросы к экзамену

Зміст, структура та методи побудови податкової системи

Податкова система – це сукупність встановлених у державі податків, обов’язкових зборів платежів, принципів та методів оподаткування, контролю за дотриманням податкового законодавства, організації податкової служби.

Елементи:

1. Система оподаткування

  • держ.боргу  через викуп власних боргів із дисконтом на вторинному ринку)
  • обмін боргу на акції нац.підпр. або нац.валюту(одна з найб.поширених форм рестр.боргу. Надання кредитору продажу боргів з дисконтом, на яку в результаті можна придбати акції нац. компаній, що перебувають в державі)
  • тимчасовий мораторій на виплату відсотків або частини основного боргу(відстр. сплати зовн. або внутр. боргових зобов’яз., що оголош. спец. актами держ. влади на певний термін або до закінч. надзвич. подій в країні позичальнка)
  • списання боргу(відмова уряду від погаш. боргу . Умови списання: фін.неспроможність держ., банкрутство держ., політ. мотиви)

Управління держ. боргом – комплекс заходів, що здійсн. державою в особі її уповноважених органів щодо визначення обсягів та умов залучення коштів, їх розміщення і погашення, а також забезпечення платоспроможності держави

Принципи управління держ.боргом:

  • безумовність
  • збереження фін. незалежності
  • мінімізація ризиків
  • оптимізація структури
  • мінімізація вартості держ.боргу
  • прозорості
12.03.2015; 17:00
просмотров: 632