конспект лекций, вопросы к экзамену

Поняття та управління держ. боргом, його методи

Управління боргом – процес циклічний і охоплює стадії залучення коштів, їх використання і погашення боргу (виплата відсотків та основної суми)

Способи можливого використання залучених коштів:

 1. Фінансове розміщення. Надані зов позики використовуються для фін забезпечення інвестиційних проектів і розвитку економіки. Цей спосіб найпрогресивніший
 2. Бюджетне використання. Залучені кошти спрямовуються на фінансування поточних бюджетних витрат. Це найменш ефективний спосіб
 3. Змішане бюджетно-фінансове розміщення, коли запозичення використовуються і на фінансування поточних бюджетних потреб, і на розвиток економіки в цілому.

Джерела погашення боргу:

 • Економія коштів від зменшення видатків
 • Додаткові надходження від податків
 • Дохід від приватизації державної власності
 • Нові запозичення
 • Емісія грошей

Методи управління:

 1. Рефінансування держ. боргу(погашення основної заборгованості + відсотки за рахунок засобів, що отрим. від розміщення нових позик)
 2. Реструктуризація боргу(угода кредитора з позичальником, який має труднощі з погашенням своїх фін. зобов’язань, про нову схему їх погашення):
  • пролонгація боргу(форма добровільної згоди кредиторів на відстрочку виплат за зобов’яз. боржника)
  • консолідація боргу(зміна умов позики щодо часу її чинності з можливою зміною відсотків позики)
  • конверсія боргу(зміна почат. умов держ. позики, часу виплати, способу погашення боргу, величини позичкового відсотка, дохідності позики)

викуп боргу із дисконтом на вторинному ринку (скороч. обсягу 

 • спекулятивний капітал – частина фін.рес., що викор. під час здійснення спекулятивних фін. операцій, тобто операцій, які засновані на різниці в цінах
 • за об’єктом інвестування:
  • основний капітал – характеризує частину фін.рес.підпр., що спрямована на фінансування його необоротних активів
  • оборотний капітал – частина фін.рес., що формує сукупність оборотних активів підпр.
 • за належністю підпр.:
  • власні фін.рес.(власний капітал) – х-ть загальну вартість коштів підпр., що належать йому на правах власності
  • позикові фін.рес.(позиковий капітал) – кошти , що залучаються підпр. для фінансування Д. на загальних умовах кредитування, що передбачає поверненість, строковість, платність і забезпеченість
13.03.2015; 05:00
просмотров: 568