конспект лекций, вопросы к экзамену

Фінансові ресурси державних цільових фондів та напрями їх використання

Фінансові ресурси державних цільових фондів – сукуп. коштів, що перебувають у розпорядженні державних або місцевих органів влади та управління, а також дирекцій цільових фондів

Джерела формування державних цільових фондів:

  1. обов’язкові відрахування та платежі фіз. та юр. осіб
  2.  цільові бюджетні виплати
  3. надходження від проведення фондами комерційної підприємницької діяльності
  4. надходження у формі відсотків та дивідендів від цінних паперів утримувачами яких є фонди
  5. надходження від продажу корпоративних прав(цінних паперів)
  6. надходження у формі запозичень(позики, кредити)

Обсяги фін.рес. держ.цільових фондів залежать та визнач. завданнями, у зв’язку з якими створюються фонди, а також х-ом цих завдань та їх масштабністю. Крім того на обсяги фін.рес. держ.цільових фондів впливає ек. та фінансова ситуація в країні

Напрями використання залежать від:

  1. призначення фонду
  2. змісту розроблених програм, які реалізуються
  3. ек., соц. та фін. програм які реалізуються в країні 
13.03.2015; 05:00
просмотров: 572