конспект лекций, вопросы к экзамену

Необхідність, зміст і роль соціальних позабюджетних фондів

Соц.позабюджетні фонди – є формою перерозподілу ВВП у грошовому вираженні з метою формування централізованих фондів грошових коштів та їх використання на соц.програми

 Головна необхідність створення соц.позабюджетних фондів – те, що в умовах товарно – грошових відносин держава має ефективно організовувати перерозподіл ВВП , формуючи фонди грошових коштів з метою повної реалізації своєї соц.політики

Ознаки:

 1. цільове призначення коштів фондів
 2. правове регулювання формування та використання коштів фондів
 3. перебування коштів у розпорядженні спец. органів держ. виконавчої влади(дирекції соц.фондів та правління)
 4. перерозподіл коштів в середині кожного напряму соц.політики
 5. наявність або формування резервних фондів у складі соц.позабюджетних фондів
 6. мобільність та динамічність щодо формування та використання коштів фондів

Джерела формування фін.ресурсів соц.позабюджетних фондів:

 1. обов’язкові внески та відрахування фіз. та юр. ос.
 2. бюджетні виплати цільового призначення
 3. добровільні внески та пожертвування
 4. доходи від підприємницької діяльності
 5. надходження від кредитів
 6. інші джерела

Особливістю державних соц.позабюджетних фондів є те , що вони вирішують завдання з соц.захисту населення через механізм загальнодержавного соц.страхуваня.

До системи соц.позабюджетніх фондів в Україні належать:

пенсійний фонд

 1. фонд загальнообов’язкового соц.страхування по безробіттю
 2. фонд загальнообов’язкового державного соц.страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатність

 фонд загальнообов’язкового державного соц.страхування у зв’язку з нещасними випадками та проф..захворюваннями на в-ві, які спричинили тимчасову втрату працездатності 

13.03.2015; 17:00
просмотров: 1143