конспект лекций, вопросы к экзамену

Сутність та функції фінансів підприємств

Фінанси підприємств – с-ма грошових відносин, що виникає у процесі формування та розподілу грошових фондів і нагромаджень, формування і використання відповідних грошових фондів

Об’єкти фінансів підприємств – фін. відносини, пов’язані з одержанням доходів та формуванням нагромаджень, їх розподілом, а також формуванням та використання грошових фондів

Суб’єкти – юр. та фіз. ос. в незалежності від організаційно–правової основи їх функціонування, в незалежності від сфери ек. та галузі, в які вони здійснюють Д.

Ф-ї фінансів підприємств:

  • оперативна – утворення грошових доходів та фондів у прцесі госп. Д. підприємств для обслуговування грошовими рес. всіх стадій його фін.-госп.Д.
  • розподільча – розподіл отриманих грошових коштів між окремими напрямами їх використання для забезпечення поточної та виробничої та інвестиційної Д.
  • контрольна – здійсн. фін.контр. за всіма фін.-госп.Д.

Галузеві особливості фін.підпр.:

  • різна тривалість виробничого циклу та різний характер зростання витрат на в-во
  • залежність в-ва від природних та кліматичних факторів
  • різниця в технології та х-рі праці різних галузей
13.03.2015; 17:00
просмотров: 610