конспект лекций, вопросы к экзамену

Основи організації фінансів підприємств

Організація фін.підпр. – форми, методи, способи форм. та викор. рес., контроль за їх обігом для досягнення поставлених цілей Д.

Принципи організації фін.підпр.:

  1. фін.незалежності – грунт на однакових правах та можливостях щодо доступу до фін.рес., забезпеч. недоторк. майна, захист будь-якої форми власності, що гарант. законодавством держави
  2. відповідальності за результати Д. – передбачає необхідність своєчасного і в повному обсязі виконанням підпр. всіх своїх фін.зобов’язань перед контрагентами, а також можливості ініціювання процедури банкрутства підпр.
  3. комерційного розрахунку – полягає в тому, що комерц. Розрахунок як метод господарювання передбачає постійне порівняння витрат і результатів Д. підпр. Метою цього розрахунку є отримання максимального прибутку за оптимальних витрат капіталу та мінімальних ризиках
  4. саморозвитку підпр. – в основі його є самоокупність та самофінансування
    • самоокупність – покриття витрат підпр. власними доходами й одержання нагромаджень, необхідних для сплати податків, обов’язкових зборів та платежів.

самофінансування – забезпечення розширеного відтворення, матер. стимулювання працівників та фінансування соц. питань або напрямів за рахунок власних фін. ресурсів.

13.03.2015; 17:00
просмотров: 571