конспект лекций, вопросы к экзамену

Фінансові ресурси підприємств. Склад та джерела форм

Фін. ресурси підпр. – сукупність грош. коштів, сформованих з метою фінансування розвитку підпр. в майб. періоді.

Роль фін. ресурсів:

 • Фін. ресурси є одним з основних факторів в-ва, оскільки поряд із трудовими та матер. ресурсами форм. виробничий потенціал підпр.
 • Фін. ресурси здатні генерувати дохід з різних сфер Д. підпр.
 • Фін. ресурси в процесі свого функціонування забезпеч. інтереси різних суб’єктів ек. відносин (власників, персоналу, держави)
 • Фін. ресурси (за умови їх позитивної динаміки) свідчать про ступінь ефективності госп. Д. підпр.

Класифікація фін. ресурсів підпр.:

 1. за метою викор.:
  • виробничий капітал – визначає частину фін. ресурсів підпр., що інвестовані в його активи з метою здійсн. осн. Д.

позиковий капітал – частина фін. ресурсів, що викор. для інвестування в грошові та боргові фондові інструменти.

 • спекулятивний капітал – частина фін.рес., що викор. під час здійснення спекулятивних фін. операцій, тобто операцій, які засновані на різниці в цінах
 • за об’єктом інвестування:
  • основний капітал – характеризує частину фін.рес.підпр., що спрямована на фінансування його необоротних активів
  • оборотний капітал – частина фін.рес., що формує сукупність оборотних активів підпр.
 • за належністю підпр.:
  • власні фін.рес.(власний капітал) – х-ть загальну вартість коштів підпр., що належать йому на правах власності
  • позикові фін.рес.(позиковий капітал) – кошти , що залучаються підпр. для фінансування Д. на загальних умовах кредитування, що передбачає поверненість, строковість, платність і забезпеченість
13.03.2015; 17:00
просмотров: 537