конспект лекций, вопросы к экзамену

Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент – управлінням формуванням, розподілом і викор. фін.рес. суб’єктів господарювання та оптимізації обороту їх грошових коштів

Складові фінансового менеджменту:

 1. визначення і реалізація фін. політики підпр.
 2. складання й аналіз фін. звітності підпр.
 3. оцінювання інвестиційних проектів та формування проектів інвестицій
 4. поточне фін. планування і контроль

Основна мета фін. менеджменту є максимізація фінансового добробуту власників капіталу підпр., що забезпечується шляхом постійного підвищення ринкової вартості підпр.

Принципи фін. менеджменту:

 1. Інтегрування із загальною системою управління підпр.
 2. Комплексний х-р формування управлінських рішень
 3. Плановість і системність у розробленні управлінських рішень
 4. Високий динамізм у прийнятті рішень, а також фін. управління

Функції фін. менеджменту:

 1. ф-ї суб’єкта фін. менеджменту:
  • планування і прогнозування
  • організація і координація
  • регулювання
  • мотивація
  • контроль
 2. ф-ї об’єкта фін. менеджменту:
  • управління капіталом
  • управління активами
  • управління грошовими потоками
  • управління фінансовими ризиками
  • управління прибутком
  • антикризове фінансове управління
14.03.2015; 05:00
просмотров: 605