конспект лекций, вопросы к экзамену

Характеристика основних видів цінних паперів, їх класифікація

Акція – ЦП без установленого терміну обігу, що засвідчує пайову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому, право на участь в управлінні ним, а також на одержання частини доходу у вигляді дивіденду.

Види акцій:

 1. за формою розпорядження – іменні, на пред’явника,
 2. за хар-м зобов’язань емітента – прості, привілейовані,
 3. за формою випуску – документарні, без документарні,
 4. за регіональною приналежністю – вітчизняних емітентів, іноземних,
 5. за формами власності емітента – державних підприємств, недержавних,
 6. за видом АТ емітента – відкритих АТ, закритих АТ.

Облігації – вид боргових ЦП, що служать цілям залучення грошових ресурсів для оновлення капіталу. Емітент несе зобов’язання перед власниками облігацій щодо їх викупу в обумовлений термін і виплати відсоткового доходу.

Класифікація облігацій

 1. за видом емітента – державні, місцеві, підприємств,
 2. за способом забезпечення – незабезпечені, забезпечені,
 3. за методом виплати доходу – процентні, безпроцентні,
 4. за способом погашення – з погашенням разовим платежем, з погашенням часток номіналу, серійні.

Казначейські зобов’язання – це ЦП, який свідчить про внесення його власником коштів у бюджет і дають право на отримання фіксованого доходу протягом усього терміну обігу та погашення номінальної вартості.

Ощадний сертифікат – строковий ЦП емітентом якого виступає комерційний банк який зобов’язується нарахувати власнику відповідні % і вкінці дії сплатити номінальну вартість.

Інвестиційний сертифікат – різновид простої акції яка випускається іневест фондом чи компанією і може реалізуватися як за гроші так і в обмін на приватизаційний сертифікат.

Опціони – ЦП який дає право на купівлю-продаж ЦП, впродовж певного часу і за певною ціною.

Вексель – ЦП що підтверджує безумовне грошове зобов’язання боржника сплатити в установлений термін зазначену суму грошей власнику векселя.

Похідні ЦП (деривативи) – документи, які засвідчують зобов’язання або право, внаслідок яких відбувається перехід права власності на базовий актив або проводяться розрахунки на підставі ціни базового активу.

Види похідних ЦП:

 • ф’ючерс – ЦП у вигляді контракту, що засвідчує зобов’язання його тримача купити чи продати відповідну кількість фін інструментів за обумовлену ціну;
 • форвард - ЦП у вигляді контракту, що надає право його тримачу купити чи продати відповідну кількість фін інструментів за обумовлену ціну;
 • пціони – ЦП які дають право на купівлю-продаж ЦП впродовж визначеного часу за визначеною ціною.
14.03.2015; 17:00
просмотров: 522