конспект лекций, вопросы к экзамену

Сутність, призначення та роль міжнародних фінансів

Міжнародні фінанси — сукупність відносин, щодо створення і використання грош. коштів (фондів) необхідних для здійснення зовн.-ек. Д. державами, а також ЮО і ФО.

Передумови виникнення і розвитку міжнародних фін.:

 1. Розвиток міжнародної торгівлі
 2. дефіцит державних бюджетів
 3. розвиток туризму
 4. міграція робочої сили
 5. розвиток фінансових інновацій
 6. дефіцит інвестиційних ресурсів в Україні
 7. формування системи міжнародних фін. інститутів.

За типом взаємодії суб’єктів міжнародних фінансів виділяють:

 1. зовнішньо торговельні валютно-фінансові потоки які опосередковують торгівлю товарами,послугами та інші поточні операції.
 2. капітальні, що опосередковують кредитно-інвестиційну діяльність
 3. балансуючі, що зумовлені необхідним врівноваженням зовнішніх платежів і розрахунків в країні

За джерелами формування фінансових ресурсів:

 1. приватні валютно-фінансові потоки(рух заощаджень населення і підприємств)
 2. офіційні валютно-фінансові потоки(ресурси урядів країн та міжнародні організації).

Перерозподіл міжнародних фінансових ресурсів здійснюється через

 1. ринковий механізм, що представлено міжнародним фінансовим ринком
 2. через неринковий механізм, що представлено системою офіційної, міжнародною фінансовою допомогою

Рух міжнародних фінансів здійснюється за такими каналами:

 • Валютні операції
 • Валютно-кредитне і розрахункове обслуговування купівлі-продажу товарів
 • Окремі операції з цп і різними фін. інструментами
 • Зарубіжні інвестиції в оборотний та основний капітал
 • Перерозподіл частки НД через бюджет у формі допомоги країнам, які її потребують, а також внесків держав до міжнародних фін. інститутів.

Функції:

 1. Розподільна – полягає в тому, що через механізм МФ здійснюється грош. розподіл і перерозподіл світового продукту
 2. Контролююча – полягає у здійсненні контролю за в-вом та розподілом світового сукупного продукту в грош. формі, шляхом обліку та аналізу його руху.
 3. Регулююча – пов’язана з втручанням міжнародних валютно-кредитних та фін. організацій за допомогою фінансів у процес відтворення.
 4. Стимулююча (стабілізуюча) – полягає у створенні в світовій господарській с-мі стабільних умов для ек. та соц.. відносин.

Суб’єкти:

 • Домогосподарства, окремі громадяни
 • Підприємства, організації, установи – ЮО
 • Держави
 • М. ек. організації
 • М. валютно-кредитні та фін. інституції
14.03.2015; 17:00
просмотров: 1019