конспект лекций, вопросы к экзамену

Структура і призначення звіту про фінансові результати діяльності

Звіт про фін р-ти надає інформацію про доходи і витрати, а також фінансовий результат від господарської діяльності банку за певний період. Основними елементами звіту є доходи(збільшення ек вигод у вигляді надх активів або зменш зобовязань, що призводить до зростання вл к-лу б) і витрати(це зменш екон вигод у вигляді вибуття активів або збільш зобовязань, що призводить до зменш вл к-лу б), відображаються вони окремо, щоб користувачі могли оцінити ступінь ефективності діяльності банку.(Порівнюючи їх, ми чітко можемо визначити фін результат банку(чистий прибутокзбиток) В основу побудови с-ри звіту покладені принуипи: класифікація госп д-ті на звичайну і надзвичайну, що дозволяє уникнути впливу випадкових факторів на формування фін р-ту. До звич відносять госп операції, що задекларовані в статуті і на які отримано ліцензії від НБУ. До надзвичайних-госп операції, які виникають внасл реорганізації б, стихійного лиха, прийняття нових законів

Обчислення проміжного фін р-ту за функціон ознакою- грунт на виділенні ключових напрямків д-ті і обєднанні банк операцій, виходячи з видів доходів, які вони генерують а також витрат, що несе б на їх здійснення. Згідно цього принципу пром фін р-ти поділяють на чистий % дохід, чистий коміс дох, результат від торг операцій, дивідендний дохід від інвестицій, дохід від інвестицій б в дочірні і асоційовані компанії.

 розподіл витрат на прямі і непрямі-витрати, що безпосер врах з метою обчисл перелічених показників пром фін рез. Належать до прямих, а адміністр і витрати на персонал –до непрямих.

Окремою статтею в звіті витрат виділ відр у резерви під сумнівні і безн активи. Це повязано з тим, що ці витрати не є грошовими, тому не впливають на стан ліквідної позиції б, проте обсяг відрах надає інформацію про ризики, які несе б, і ця сума впливає на зменш приб б

Що ж до Под на пр , він не входить до складу витрат, проте є частиною процедури розподілу приб(ЧП=ПРибуток до оподатк(від звич+ надзвич)-Под на пр)

03.07.2015; 05:00
просмотров: 547