конспект лекций, вопросы к экзамену

Облік операцій з розрахунків акредитивами.

Акредитиви – грошові зобов¢язання банку за дорученням свого клієнта здійснити третій особі платіж при виконанні певних зобов¢язань. Акредитив за своєю суттю — договір, що відокремлений від договору купівлі-продажу або іншого контракту, на якому він ба­зується, навіть якщо в акредитиві є посилання на них.

Банк-емітент може відкривати такі види акредитивів:

покритий; непокритий  Відкличний акредитив Безвідкличний

Підтверджений та непідтверджений.    Розрахунки акредитивами є поширеною фор­мою розрахунків за товари і послуги, коли постачальник вважає за необхідне забезпечити собі гарантію оплати. Проте, як і за розрахунків чеками, сума акредитива на певний період вилучає­ться з обігу в платника, оскільки бронюється на окремому аналі­тичному рахунку «Розрахунки акредитивами» до балансових ра­хунків 2526, 2550, 2552, 2554,2602,2622.

При використанні розрахунків за акредитивами використовується ряд позабалансових рахунків, зокрема:

9001 (А) - підтверджені акредитиви. На даному рахунку відображаються підтверджені банком непокриті безвідзивні акредитиви, цей рахунок  не використовується банком-емітентом

9122 (А) – непокриті акредитиви. Даний рахунок призначений для обліку зобов¢язань банку, який відкриває безвідзивний непокритий акредитив.

9802(А) акредитиви до сплати. Рахунок використовується при обліку акредитивів, які виставлені банку для оплати, якщо акредитиви обліковується на даному рахунку, то вони не підлягають обліку по групі рахунків 90, 91.

 Відкриття акр-ву: в б. подається заявка на відкриття акр-ву.  В банку-емітенті:

а) Д-т поточного рахунка заявника акредитива К-т аналітичного рахунка «Розрахунки акредитивами»; У викон банку враховуєтся на поза баланс. рах-к 9802 по деб “Акр-ви до сплати” і Кт 9910 «Контррахунок»..

[Надання доручення банком-емітентом іншому банкові ви­конувати акредитив:Д-т поточного рахунка заявника К-т рахунка 1200 «Коррахунок в НБУ».Одночасно на суму акредитива здійснюється бухгалтерське проведенняД-т рахунка 9802 «Акредитиви до сплати» К-т рахунка 9910 «Контррахунок».]Депонування коштів відбув-ся на окр. аналіт-му рах. “Розрахунки акредитивами” до баланс-х рах-в 2602, 2526, 2550, 2552, 2554, 2602, 2622. За Відкриття покр  акр-ву (б-е)Дт 2600-Кт 2602 на суму акр-ву На позабаланс. рах-к(вб) при використ. покритого акредит. Дт 9802-Кт 9910. Непокритого(б-е) Дт 9020–Кт 9900. У банкові-виконавці сума непокритого акредитива обліко­вується на позабалансовому рахунку 9802 «Акредитиви до сплати» К-т рахунка 9910 «Контррахунок».При перевірці док-в банк-е зд-є оплату, списує з 2600 на 1500.

Одночасно  викон б:  кошти на рах-к постач-ка списуючи кошти з коррах Дт1600 Кт  2600 і з-акриває позаб рах Дт 9910-Кт 9802. Отримана плата від банку-емітента за виконання акредитива:Д-т рахунка 1600 К-т рахунка 6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касово­го обслуговування клієнтів».

 

03.07.2015; 05:00
просмотров: 875