конспект лекций, вопросы к экзамену

Облік  цінних паперів у торговому портфелі банку.

 Для обліку цп у торговому портфелі банку передбачено рах-ки 300,301,140. В обліку придбання акцій відображається за фактичною собівартістю. На обліку цп у тргоговму портфелі банку поширюється всі правила щодо обліку доходів(витрат) за принципами обачності та нарахування.Трговельні цінні папери підлягають переоцінці під час кожної зміни їх ринкової вартості. Сума дооцінки спрямовується на збільшення доходів банку, а суму уцінки, навпаки, списується на витрати банку. Доходи і витрти від переоцінки відображаються на одному рахунку 6203»Резуьтат від торгових операцій з ЦП у торговому портфелі банку»  На суму дооцінки за аккціями та борговими цп у троговому портфелі банку: Дт 3007»Переоцінка акцій та ін.. Цп з нефіксованим прибутком у торговму портфелі банку» або Дт 3015»Переоцінка боргових Цп у торговому портфелі банку» Дт 1405»Переоцінка боргових ЦП, що рефінансується НБУ У ТРОГОВМУ ПОРТФЕЛІ БАНКУ»Кт 6203 «Результат від торгових операцій з ЦП у торговому портфелі банку»  Рахунки 3007,3015,та 1405, на яких відбувається сума дооцінки або уцінки, за структурою є активно-пасивними. Вони належать до регулюючих рахунків і  уточнюють оцінку цінних паеперів Дебетове сальдо за цими рахунками збільшує балансову вартість облігацій та акцій на суму дооцінки. У разі зменшення ринкової вартості ЦП передбачається виконання операцій з їх уцінки.Такі операції в обліку реєструються зворотними проведеннями і в підсумку знижиють балансову вартість знецінених ЦП. Оданк,сума амортизованої премії й дисконту відноситься також до відсоткових доходів з ЦП.

02.07.2015; 13:55
просмотров: 595