конспект лекций, вопросы к экзамену

Теоретичні основи бухгалтерського обліку. Сутність, види, функції, методи, принципи.

БО – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. (згідно закону України)

Мета БО – забезпечення повною, достовірною інформацією внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Внутрішні користувачі – власники підприємств, вищий управлінський персонал, керівники, працівники підприємства.

Зовнішні користувачі – дійсні та потенційні інвестори,банківські та інші кредитні установи, покупці, замовники, клієнти, постачальники, державна податкова служба, фонд державного майна, державний комітет статистики та інші.

Предмет БО – на що направлений БО – господарська діяльність підприємства, яка складається з окремих господарських операцій.

Метод БО – сукупність правил і процедур ведення БО.

Принципи БО – базові правила або концепції, які покладені в основу БО.

Суб’єкт БО – підприємство.

Об’єкт БО – майно підприємства.

Стандарти БО МП (позитивні сторони):

 1. Підвищення прозорості і зрозумілості інформації яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, що забезпечується шляхом дотримання правил їх складання.
 2. Можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати фінансову інформацію звітуючи суб’єктів, а також порівнювати результат їх діяльності в цілях забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу.
 3. Можливість залучити додаткові джерела капіталу та партнерів по бізнесу.
 4. Доступ до інформації про фінансовій стан потенційних партнерів.
 5. Забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території вони здійснюють свою діяльність.

Національний стандарт – це нормативно-правовий акт, затверджений міністерством фінансів України, що визначає принципи та методи ведення БО і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам (в Україні їх 35).

БО:

 1. Управлінський облік – забезпечення інформацією для прийняття управлінських рішень, ведеться на великих підприємствах.
 2. Податковий облік – ведеться з метою накопичення даних про валові доходи і витрати відповідно до чинного законодавства і використовується для складання податкової звітності, форма, правила, порядок і термін подання якого визначаються Податковим кодексом України (2010р.), а також держ. податкової служби. Забезп. складання податкової звітності.
 3. Фінансовий облік – сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку і надання фінансової інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам (стан активів підприємства, прибутковість). Забезпечує відображення фінансового стану підприємства.

Обов’язковими є фінансовий і податковий, управлінський – необов’язковий.

Функції БО:

 1. Інформаційна – надання інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам.
 2. Контрольна – контроль за законністю використання майна підприємства.
 3. Аналітична – аналіз всієї діяльності підприємства.
 4. Оціночна – оцінка активів майна підприємства.

Методи БО – використання сукупності загальних та специфічних прийомів або способів, щодо виявлення, передачі інформації про діяльність підприємства.

 1. Загальні (аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, аналогія, мотивування).
 2. Специфічні (документація, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, оцінка, калькуляція, баланс, звітність).
04.08.2015; 17:00
просмотров: 704