конспект лекций, вопросы к экзамену

Сутність обліку, його види.

Облік – це складова частина управління економічними процесами і об’єктами в народному господарстві в будь яких сферах діяльності я на будь-яких підприємствах. Це віддзеркалення господарської діяльності підприємства на підставі документів, кількісних і/або якісних показників.

Єдина система обліку на підприємстві, галузі та державі в цілому забезпечується трьома нерозривно пов’язаними видами обліку:

  1. Оперативно технічний облік. Поточний облік у всіх сферах народного господарства, який служить для оперативного (швидкого) планування і поточного спостереження за розвитком виробництва, виконанням робіт і наданням послуг. Здійснюється безпосередньо на місцях. За допомогою оперативно-технічного обліку одержують дані про щоденній випуск продукції, щоденні обсяги реалізації продукції, трудові витрати.
  2. Статистичний облік. Планомірне збирання і вивчення масових кількісних та якісних явищ і закономірностей загального розвитку. Визначення середньої заробітної плати, зміни в витратах і прибутках підприємства, аналіз кількості продукції.
  3. Бухгалтерський облік. Спосіб документального спостереження, відображення і контролю за господарською і фінансовою діяльність підприємства.

Бухгалтерський облік є обов’язковим на кожному підприємстві України незалежно від форми власності та сфери діяльності.

Бухгалтерський облік ведеться в вартісних, натуральних та трудових вимірниках (показниках). А також ґрунтується на суворому веденні документації та здійснюється на основі державних нормативно-правових актах.

Вартісні (грошові) показники – гривні, копійки. Основні узагальнюючі показники, якими можна виміряти все, що відбувається на підприємстві.

Натуральні показники – призначені для вимірювання маси, кількості, довжини тощо.

Трудові показники – дні, години, місяці, квартал, рік. Необхідні для відображення кількості відпрацьованого часу, а також часу затраченого на виробництво одиниці продукції.

04.08.2015; 17:00
просмотров: 688