конспект лекций, вопросы к экзамену

Форми і види міжнародного кредитування

Міжнародний кредит – це рух позичкового капіталу, який пов'язаний із наданням валютних і товарних активів одним суб’єктам світової системи господарства іншим на умовах платності , строковості та повернення.

Класифікація міжнародних кредитів за головними ознаками :

1)за об’єктами кредитування:

 • грошовий (банківський)
 • змішане кредитування

2)за джерелами у структурі міжнародного зовнішнього фінансування:

 • офіційні ( двосторонні міжурядові кредити)
 • приватні ( банківські кредити, фірмові)
 • змішані кошти ( як офіційні , так і приватні)

3)за терміном кредитування:

 • короткострокові (до 1 року)
 • середньострокові (від 1 до 5 років)
 • довгострокові ( понад 5 років )

4)за видами зовнішньоекономічної діяльності:

 • комерційні ( пов’язані із зовнішньоторгівельними операціями)
 • фінансові ( кредити, які використовуються на різноманітні цілі)
 • проміжні ( призначені для обслуговування товарів та послуг )

5)за призначенням:

 • продуктивіні ( признічені для розвитку економіки країни-позичальника)
 • непродуктивні ( погашення заборгованостей за отриманими раніше кредитами)

6)За валютою:

 • кредити у вальті країни-боржника
 • кредити у валюті країни-позичальника
 • кредити у валюті 3країни

7)за забезпеченням:

    забезпечені (видаються під товари, комерційні документи, нерухомість )   

Різновиди міжнародних кредитів :

у певній валюті чи валютах, який призначений для погашення зовнішньої заборгованості, для підтримки валютного курсу національної грошової одиниці, для поповнення офіційних валютних резервів

кредит на компенсаційних умовах – взаємні поставки товарів однакової вартості , коли країна-позичальник отримує кредит ( кредит для обладнання) , а погашення кредиту здійснюється поставками продукції підприємств країни-позичальника. Вони є довгостроковими ( від 8 – 15 р.)

проектне фінансування – нова форма кредитування країн , яка передбачає спільне кредитування кількома фінансовими кредитними установами великих проектів

експортний кредит – специфічною рисою такого кредиту є зв’язаний характер, який проявляється у звязуючому застереженні у кредитній угоді. Поділяється на : короткостроковий(до 1р.) – кредит експорту споживчих товарів та сировини; середньостроковий ( 1-5р.) – кредит експорту машин та обладнання; довгостроковий ( понад 5 років) – кредит експорту великих інвестиційних проектів.Суть механізму експортного кредиту полягає у наданні державними банками кредитів іноземним імпортерам за умови обов’язкових закупівель товарів виробниками яких є фірми кредитора, страхуванні експортного ризику національних експортерів.

Фірмовий кредит – кредит, який видається експортерами однієї країни, імпортерам іншої країни у вигляді відстрочки платежу за поставлені товари або виконанні послуги. Недоліки фірмового кредиту:

 1. цільовий характер;
 2. валютний ризик;
 3. вищий розмір відсоткової ставки ніж в комерційних банках.

Кредити , які пов’язані з відповідними формами міжнародних розрахунків :

 • авансовий платіж імпортера;
 • кредити за відкритими рахунками
 • кредитні лінії.
25.08.2015; 05:00
просмотров: 656