конспект лекций, вопросы к экзамену

Світову фінансове середовище та його взаємозв*язок з світовим економічним середовищем.

Основні складові світових фінансів:

  1. світовий фінансовий ринок;
  2. міжнародна банківська справа;
  3. фінанси ТНК;
  4. міжнародні портфельні інвестиції.

Світове фінансове середовище – це середовище, яке визначає умови зростання фінансового ринку і впливає на рішення,які приймаються керівниками банків, фінансових корпорацій тощо.

Основні зміни в еономічному середовищіу 20-поч.21століття:

1-й етап, який пов*язують із змінами між промислово розвинутими країнами і сировинними країнами;

2-й етап – перехід промислово розвинутих країн від трудомісткого до наукомісткого виробництва;

3-й етап, який пов*язують із зростанням транскордонних фінансових потоків;

4-й етап – виникнення і посилення ролі ТНК у розвитку світового господарства.

25.08.2015; 17:00
просмотров: 1049