конспект лекций, вопросы к экзамену

Внутрішня фінансова структура ТНК

В організаційній структурі ТНК виділяють 3 основні блоки:

  1. фінансово-економічний;
  2. індустріально-промисловий;
  3. торгово-комерційний.

Особливості фінансово-економічного блоку у порівнянні з двома іншими блоками полягає у тому, що його функціонування забезпечує діяльність всіх структур підрозділів компанії.

Фінансово-економічний блок – це мережа кредитно-фінансових установ ( комерційні банки, інвестиційні, лізингові компанії, тощо). Його головне завдання – залучення та акумулювання коштів.

Для мобільного переказу фінансово-кредитних ресурсів з однієї країни в іншу міжнародні організації використовують міжнародну систему управління готівкою, суть якої полягає у тому, що ТНК організовує внутрішньо фірмові грошові потоки таким чином, щоб максимально знизити податки, втрати від інфляції та коливань валютних курсів.

У рамках даної системи використовують такі основні канали переміщення:

  1. прямі перекази капіталу;
  2. переказ дивідендів;
  3. плата за послуги;
  4. внутрішньо фірмові кредити;
  5. внутрішньо о фірмове страхування.

Для вирішення окремих завдань ТНК також використовують приховані методи переказу прибутку, які набувають вигляду обміну товарами і послугами між різними підрозділами ТНК.

Світова практика виробила ефективний механізм управління, узгодження інтересів усіх членів ТНК. Головна риса полягає у тому, що материнська компанія не ставить за мету повного контролю над усіма членами ТНК , а її головне завдання полягає у вирішенні питань щодо підвищення діяльності ТНК в цілому, в тому числі обмеженні конкуренції , забезпечення надійності поставок і збуту, обєднання ресурсів і взаємодопомога.

Залежно від способу організації і побудови ТНК головна організація може набувати вигляду або материнської або холдингової компанії.

Головним органом управління материнської компанії є загальні збори акціонерів. Координатором діяльності ТНК може бути трастовий відділ комерційного банку.

Фінансовий контроль здійснюється також трастовими підрозділами комерційного банку.

Один із варіантів холдингових структур – це взаємне володіння акціями учасників ТНК.

25.08.2015; 17:00
просмотров: 642