конспект лекций, вопросы к экзамену

Класична і Кейнсіанська теорія макроекономічної рівноваги

1. Державне регулювання економіки -  цілеспрямована діяльність держави, щодо створення правових, економічних і соціальних передумов, необхідних для найбільш ефективного функціонування ринкового механізму і ліквідації його негативних наслідків.

2. Закон Сея – згідно з цим законом, процес виробництва товарів створює доход, який дорівнює вартості вироблених товарів.

3. Класична теорія – прихильниками були А. Сміт, Рікардо, Сей.

4. Кейнсіанський процес – кейнсіанська модель рівноваги, або «45 градусна модель», або модель доходи – витрати.

5. Класична дитохомія – представлення економіки у вигляді 2 відокремлених один від одного секторів : реального і грошового.

6. Класична модель макрорівноваги -  під нею розуміють досягнення таких народногосподарських пропорцій. За яких. Динаміка економічного розвитку характеризується бажаною стабільністю.

7. Макроекономічна рівновага -  це стан національної економіки, коли використання обмежених виробничих ресурсів, для створення товарів і послуг та їх розподіл між різними членами суспільства.

8.  Метод вилучень та ін’єкцій -  це метод визначення рівноважного рівня ЧВП, який дозволяє визначити рівновагу ЧВП в точці А, де сума заощаджень домашніх господарств дорівнює сумі запланованих інвестицій.

9. Метод співставлення сукупних витрат і обсягу виробництв -  це метод визначення рівноважного ЧВП, коли сукупні витрати і обсяг виробництва рівні.

10.  Основний психологічний закон Кейнса – згідно з якого, зі збільшенням доходу домашніх господарств, їхня гранична схильність до споживання зменшується, а гранична схильність до заощаджень збільшується.

11.  Парадокс ощадливості – визначення ЧВП за допомогою методу «вилучень та інєкцій»  і аналізу мультиплікатору.

12. Ринкова ціна  - ціна встановлена ринком.

13. Функції державного регулювання економіки – цільова, стимулююча, нормативна, корегуючи, соціальна, контролююча.

14. Теорія ефективного попиту – головним об’єктом державного втручання в економіку повинен бути сукупний попит.

15. Обмеження ринку – це обчислення за допомогою державного втручання в економіку.

16. Кейнсіанська модель макрорівнів – модель, в якій застосовується 2 методи визначення рівноважного вилучення та ін’єкцій методу співставлення сукупних витрат і обсягів виробництв.

17. Ринковий механізм – це взаємодія ринкових елементів ціни, конкуренції,кон’юктури, що надає , повної спрямованої економічної поведінки суспільств.

18 Кейнсіанський хрест – кейнсіанська модель рівноваги, що передбачає, що сукупний попит (AD ) представлено плановими витратами – сумую, які домашні господарства, фірми і держава мають витратити на купівлю товарів і послуг.

04.09.2015; 05:00
просмотров: 794