конспект лекций, вопросы к экзамену

Суть фінансів населення, функції, необхідність

Фінанси населення – сукуп. ек. відносин, що виникають у процесі утворення, розподілу і використання грошових доходів, заощаджень і грошових фондів громадян та їх сімей з метою задоволення власних потреб домогосподарств

Функції фінансів населення:

 1. Розподільча – втілюється у тому, що НД, який припадає на частку окремого домогосподарства розподіляється між усіма його учасниками, забезпечуючи безперервність процесу відтворення як відтворення робочої сили як одного з основних факторів в-ва
 2. Регулююча – полягає в узгоджені ек. інтересів різних учасників домашнього госп. за допомогою їхнього регулювання. Тобто зміни частки отриманого доходу, яка припадає на одного учасника домогосподарства
 3. Контрольна – проявляється як в здійснені контролю як за зміною величини, так і за цільовим викор. доходів домогосподарств в межах різних фондів
 4. Інвестиційна – зумовлена тим, що домогосп. Є одним з основних постачальників фін.рес. для економіки

Фінанси населення є однією з важливих сфер фін. с-ми, що обумовлюється:

 1. населення поряд з юр. ос. є платниками податків, обов’язкових зборів та платежів за рахунок яких формується певна частина доходів держави
 2. населення є одним з основних постачальників інвестиційного капіталу держави
 3. фінанси населення є важливою умовою формування конкурентного ринку
 4. розвиток фін. с-ми частково підпорядкований забезпеченню інтересів громадян, їх груп та об’єднань

Забезпечення життєдіяльності громадян здійснюється на основі формування їх фін. рес. та фінансування за рахунок їх відповідних потреб.

Функції домогосподарств:

 • вони є основними споживачами благ країни
 • вони забезпечують економіку країни відповідними ресурсами
 • вони виконують виробничу функцію
 • вони виконують інвестиційну функція (за рахунок заощаджень)

Фінансові ресурси населення – грошові кошти та інші матеріальні цінності, що можуть бути джерелом прибутків, які перебувають у розпоряджень домогосп. Та призначені для виконання різних фін. зобов’язань громадян та здійснення ними різного роду витрат

На обсяги фін. рес. населення впливають:

 1. загальна ек.-фін. ситуація в країні
 2. регіональна диференціація фін. рес. громадян:
  • структура господарств регіону
  • рівень соц.-ек. розвитку території
  • соц.-демографічні ознаки населення
  • система розселення регіону
  • природнокліматичні умови
14.03.2015; 05:00
просмотров: 3099